Close

Valentin şi Dragobete

Evenimentul, desfãşurat duminicã, 14 februarie 2021, a fost dedicat dragostei şi îndrãgostiţilor. Programul a cuprins: prezentarea cãrţii de prozã scurtã “Eliza: Poveşti de viaţã” semnatã de Elena Foghel, prezentarea cãrţii bilingve (româno-englezã) cu haiku “Codul Iubirii”, autor Sebastian Golomoz, melodii de muzicã uşoarã interpretate de Maria Anastasia Inişca (Hunedoara) şi de duetul interpreţilor Cornel Ionuţ Ciubotaru şi Roxana Ştefan (Brãila) , melodii de muzicã folk : Adi Gegiuc (Iaşi), versuri în romantice în lectura autorilor: Vasile Ruşeţi (Oneşti), Ion Prisacaru (Bacãu), Petre Angheluş (Londra), Maria Alexandra Vaman (Bacãu), Cristian Ovidiu Dincã (Râmnicu Vâlcea) , Constantin Vaciu (Bucureşti). Invitatul special a fost interpretul de muzicã rock Rudy Löbel (Germania), directorul fondator al Radioului “Power Love”.